Mozaik

Mozaik

Okul öncesi sanat etkinlikleri çocuk gelişimin temel taşlarından biridir. Görsel estetiği yaratmayı ve takdir edilmeyi öğretmek, gelecek kuşağın gelişimi için herzamankinden daha önemli bir etkiye sahiptir.