Branşlarımız

El Sanatları

Görsel sanatlar dersimizde amacımız, çocukların yaratıcılık yönlerini geliştirmek. Temel sanat bilgilerini çocuğun yetenek düzeyine paralel olarak kazandırmak. Çocukların çevre ile ilgili gözlemlerini, izlenimlerini, duygularını, düşüncelerini ifade edebilme yeteneği kazandırmak. Okul ve okul sonrası yaşantılarını, olumlu etkileyecek iyi alışkanlıklar edinmelerini sağlamak.

Aletleri ve malzemeleri tanıtmak, bunlar arasındaki ilişkileri ve kullanışlarını anlatıp öğretmek. Sanatın özgürlük olduğunu kavramalarını sağlayarak diğer dersleriyle ilişkilendirip çok yönlü bakış açısı kazandırmaktır.