Hakkımızda

Misyonumuz

Her çocuğun dünyanın en değerli varlığı olduğu anlayışından yola çıkarak gelecekte edinecekleri kişiliği şekillendirmek adına ; sorumluluk alabilen, isteklerini ve ihtiyaçlarını sağlıklı ve düzgün bir Türkçe ile ifade edebilen, sosyal ortamda var olabilen, olumsuzluk ve sorunlarla başa çıkabilen, hem kendileri hem de toplum için en yararlı biçimde çocuklar yetiştirmek eğitim felsefemizi oluşturmaktadır.

Vizyonumuz

Özel Yeni Nesil Anaokulunun hedef ve amaçları doğrultusunda okul öncesi dönem çocuklarının gelişim düzeyleri, öğrenme hızları, ilgi alanları ve ihtiyaçları dikkate alınarak, aileleriyle birlikte yaşam boyu öğrenmeyi destekleyecek eğitim ortamı sunmak

Sizden Gelen Mesajlar :

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.