Eğİtİm Anlayışımız

Eğitim Felsefemiz

 Her çocuk özgür ortamda sistemli bir şekilde eğitim almalıdır.

Anaokulu bilgi aktarmaktan çok çocuğun içinde var olan yeteneklerin ortaya çıkmasına ve geliştirilmesine yardımcı olmalıdır.

Eğitimin kaliteli olabilmesi için önce eğitim ortamları ve  eğitmenler yeterli seviyeye getirilmelidir.

Çocuğu yoran değil keyif veren,ufkunu açan uygulamalar yapılmalıdır.

Düşünme odaklı ve kendini gerçekleştirme ortamı hazırlamalı.

Çocuğun gelişim özelliklerine uygun planlı ve sistemli programlar hazırlamalı.

Çocuğun soru sorabilmesine olanak tanınarak  kendini özgürce ifade edebilmesine fırsat verilmesidir.

Sağlıklı iletişim kurabilen, sorumluluk alabilen, öğrenmeyi ve araştırmayı seven, mutlu bireyler olarak yetiştirmesi ve onları sonraki eğitim hayatlarına en iyi şekilde hazırlamaktır.

s